Bestyrelsen 2021

Bestyrelsen for 2021.

 

Formand:
Uffe S. Andersen
Tlf: 51 90 40 13 

Mail: uffe@nfff.dk 

Næstformand:
Bruno Kier
Tlf: 61 39 04 91
Mail:
 brunokier@hotmail.com

Kasserer:
Allan Andersen
Tlf: 40 15 05 69
Mail: allan@nfff.dk

Sekretær:
Claus Duro
Tlf: 61 61 16 85
Mail: duro@c.dk

Bestyrelsesmedlem:
Poul Byø
Tlf: 52194263
Mail: pbyoe1955@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Henning Thomsen

Revisor:
Torben Visti
Tlf: 27285391
Mail: visti@post.tele.dk

Revisor:
Poul Arne Johnson
Tlf: 20 73 59 80
Mail: 
arne.poul@live.dk

Bestyrelsesreferater

Referater kan af tekniske grunde ikke vises på vores hjememside, men de forfindes i vores klubhus, på havnen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen for 2021, vil blive afholdet d. 24. november.